Ó 1954, tá Gluaiseacht na hEorpa in Éirinn ag obair chun an nasc idir gach réimse saoil i sochaí na hÉireann agus an Eoraip a chothú agus a láidriú.  Creidimid gur cheart go mbeadh comhrá leanúnach idir muintir na hÉireann agus institiúidí an AE seachas soláthar eolais ón mbarr.  I nGluaiseacht na hEorpa in Éirinn bainimid leas as a bheith mar chuid den líonra idirnáisiúnta EM International a bheith mar ionadaithe d’Éirinn agus eolas a roinnt faoin AE anseo i measc muintir na hÉireann.

   

Oibrímid chun : 

Eolas a chur ar fáil

  • Eolas cuimsitheach a chur ar fáil faoin Eoraip ar shlí atá soiléir agus intuigithe

Tuiscint a chothú

  • Tuiscint a chothú i leith na n-instiúidí, ról an AE agus conas mar a n-oibríonn sé

Buntáistí a fhógairt

  • Buntáistí ár mballraíocht san AE a fhógairt agus an tionchar a bhíonn acu sin ar ár saol laethúil

Nuacht a roinnt 

  • Nuacht agus forbairtí reatha an AE atá tábhachtach do mhuintir na hÉireann a roinnt

Naisc a chothú

  • Naisc a chothú agus tacaíocht a thabhairt chun gaoil idir instiúidí an AE agus an pobal a láidriú – i ngach gné den sochaí

Firicí a leagan amach

Dioschúrsa cothrom a spreagadh agus firicí a leagan amach ar chúrsaí na