An Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa

Seoladh an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa ar Lá na hEorpa, 9 Bealtaine 2021, chun rannpháirtíocht an AE leis na daoine a fheabhsú níos mó agus fóram a chruthú ina mbeadh deis again ar fad cruth a chur ar an gcuma a bheadh ​​ar an AE sa cúig, deich agus fiche bliain atá romhainn.

Le dul ar aghaidh go dtí lár 2022, tugann an Chomhdháil deis do dhaoine ar fud an AE a gcuid smaointe a roinnt faoi na deiseanna agus na dúshláin atá roimh an AE, agus faoi conas is féidir linn aghaidh a thabhairt orthu.

Is tionscadal ón mbun aníos í an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa chun athrú polaitiúil a mhúnlú agus a threorú ar fud an Aontais. Ar fud an 27 mballstát go léir, tá saoránaigh ag glacadh páirte in imeachtaí agus fóraim a eagraítear go háitiúil, agus ag roinnt a dtorthaí agus a gcuid smaointe ar ardán ilteangach de chuid an AE.

In Éirinn, tá an Roinn Gnóthaí Eachtracha i gceannas ar an bproiseas, agus an tAire Stáit do Ghnóthaí Eorpacha Thomas Byrne TD ag déanamh maoirseachta ar an tionscadal.

An Comhdháil ar Thodhchaí na hEorpa in Éirinn - Tionscadal Gluaiseacht na hEorpa in Éirinn

Ár bplean

Is príomh-eagraíocht é Gluaiseacht na hEorpa in Éirinn atá i mbun imeachtaí Comhdhála náisiúnta in Éirinn a reachtáil. Is é ár gcuspóir sraith moltaí a chruthú a léiríonn go cruinn na deiseanna agus na dúshláin don AE a shainaithníonn daoine atá ina gcónaí in Éirinn. Roinnfear iad seo leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha, leis an Aire Stáit do Ghnóthaí Eorpacha, agus leis an AE.

Is é an plean atá again ná chun moladh cuimsitheach a chruthú a bheidh faoi chaibidil, faoi phlé agus faoi chinneadh ag raon leathan guthanna in Éirinn. Ba mhaith linn labhairt le guthanna éagsúla nach mbraitheann i gcónaí go gcloistear iad i bplé maidir leis an Eoraip. Ceann de na príomhspriocanna atá againn ná le cloisteáil ó dhaoine óga, ar cheart guth suntasach a bheith acu i moltaí a rachaidh i bhfeidhm ar a dtodhchaí.

Cad atá á dhéanamh againn?

Tá sraith painéal beaga ar líne dírithe ar réigiúin áirithe á eagrú againn ina nglacann na rannpháirtithe leis an tsraith seo de phlépháipéir mar phointí tosaigh agus a gcuid tuairimí a bplé.

I mí na Samhna agus mí na Nollag, eagróimid tuilleadh díospóireachtaí painéil, le grúpaí ar leith (cainteoirí Gaeilge, daoine óga, mionlaigh, srl). Baileoidh ár rapóirtéir ábhar ó na cruinnithe seo go léir agus úsáidfidh sé iad chun suíomh cuimsitheach páipéir a chruthú a léireoidh go cruinn riachtanais agus mianta na rannpháirtithe le linn an phróisis.

Beidh an páipéar seo mar chnámh droma dár dtogra. I mí Eanáir agus i mí Feabhra 2022 tabharfaimid an páipéar seo linn timpeall na tíre, agus tar éis próiseas plé agus vótála, déanfaimid ár bplean a bheachtú agus ár dtograí a thabhairt chun críche.

Resources

 an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa dírithe ar raon saincheisteanna beartais Páipéir Seasamh cruthaithe againn a bhfuil roinnt faisnéise bunúsacha neamhspleácha acuForbraíodh iad i gcomhpháirtíocht le hacadóirí ar fud na hÉireannCuireann siad béim freisin ar réimsí inar féidir leat tuilleadh taighde a dhéanamhmás mian leat. 

  • Athrú Aeráide agus an Timpeallachta 
  • Claochlú Digiteach 
  • An Geilleagar 
  • An tAE agus an Domhan Mór 
  • Cúrsaí Sláinte 
  • Cearta Bunúsacha agus an Riail an Dlí 
  • Ceisteanna eile (Daonlathas na hEorpa; Imirce; Oideachas, Cultúr agus Spórt)