Foirm Aighneachta Bunscoile MyEU50
Chun 50 bliain de bhallraíocht san AE in Éirinn a chomóradh, ba mhaith linn ceiliúradh a dhéanamh le daoine óga ar fud na tíre chun a gcruthaitheacht agus a gcuid smaointe nua faoi Éirinn agus faoin Eoraip a fheiceáil. Beidh ‘MyEU50: The Ireland EU50 Youth Competition’ ar siúl thar na trí leibhéal oideachais in Éirinn; Bunleibhéal, Meánscoil agus Tríú Leibhéal le linn 2022/2023. Tabharfar deis do na haighneachtaí a saothar a thaispeáint ar stáitse náisiúnta agus rogha duaiseanna a bhuachan. Mar sin tar éis páirt a ghlacadh agus a bheith páirteach!
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Cliceáil nó tarraing comhaid chuig an limistéar seo le huaslódáil. Is féidir leat suas le 4 chomhad a uaslódáil. Uaslódáil na comhaid go léir atá mar chuid de d'iontráil anseo. Is féidir linn glacadh le 100mb san iomlán agus suas le 4 chomhad ar a mhéad.
Click or drag a file to this area to upload.
Cliceáil nó tarraing comhad chuig an limistéar seo lena uaslódáil. Uaslódáil, le do thoil, foirm toilithe meáin na scoile do do rang.
Cuir san áireamh le do thoil aon smaointe nó tuairimí breise a bhí agat faoin MyEU50.
Coinneofar na sonraí go léir a fhaightear maidir le rannpháirtithe sábháilte agus slán agus úsáidfear iad chun críche an phróisis aighneachta, agus chun an comórtas agus EU50 a chur chun cinn. Ní bheidh rochtain air ach ag eagraithe agus painéal moltóirí MyEU50. Ní úsáidfear é ach chun na críche dár soláthraíodh é agus ní chuirfear ar aghaidh chuig tríú páirtí chun aon chríche eile é choíche.