Clár speisialta é seo de Just the Chats mar cheiliúradh ar Sheachtain na Gaeilge 2022! Shuigh ár gCeanasaí Cumarsáide agus Oideachais, Lisa Nic an Bhreithimh síos le painéal aíonna, atá ag obair leis na hInstitiúidí Eorpacha leis an nGaeilge, i mbun cainte faoin Aontas Eorpach agus an Ghaeilge – ón deireadh a tháinig le maolú na Gaeilge san AE mí Eanáir 2022, go dtí an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa, go deiseanna fostaíochta do dhaoine le Gaeilge sna hInstitiúidí agus go leor eile. Ar an bpainéal bhí Róisín Abbott, Oifigeach Caidrimh Poiblí i bParlaimint na hEorpa agus ateangaire; Daniel Burke, eagarthóir Gaeilge le hOifig na bhFoilseachán sa Pharlaimint; Tomaí Ó Conghaile, aistritheoir leis an gCoimisiún Eorpach agus Kevin Lally, Comhairleoir Polaitíochta sa Pharlaimint.

A special Irish language episode of Just the Chats to celebrate Seachtain na Gaeilge 2022 – a discussion on the end of the derogation of Irish in the EU in January 2022, the Conference on the Future of Europe, EU Job opportunities for Irish speakers and more! Guest speakers include Kevin Lally, Political Advisor at the European Parliament (Sinn Féin); Tomaí Ó Conghaile, translator with the European Commission; Daniel Burke, Language Editor with the Publications Office of the Parliament and Róisín Abbott, Public Relations Officer in the Parliament and interpreter.

Music credit: Ailbhe Crowley

 

[DISCLAIMER: European Movement Ireland (EM Ireland). The views, information or opinions expressed during the Just the Chats podcast series are solely those of the individuals involved and do not necessarily represent those of EM Ireland. EM Ireland is not responsible, and does not verify the accuracy of any of the information provided by speakers on the podcast series. The purpose of the podcast is to share opinions and inform. The podcast series is available for private and non-commercial use only. No one other than EM Ireland staff is permitted to edit or modify this podcast. EM Ireland assumes no liability for any activities in connection with this podcast series or for use of same in connection with any other website or organisation.]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Post comment